Dotacje

Dotacja na kapitał obrotowy 

 

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności

w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 

Planowane efekty: Zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa 

Wartość projektu: 299 912,22zł

Wkład Funduszy Europejskich: 299 912,22zł

pixel