REGULAMIN PROMOCJI „KUPONY na SALONY” - kupon rabatowy banknot stuzłotowy,

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem promocji „KUPONY na SALONY” jest Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa NEW MEN Z.P.Chr. w Krakowie przy ul.Przewóz 2 , zwany dalej Organizatorem.
 2. Miejsce Promocji.
  Miejscem przeprowadzenia Promocji są salony sprzedaży należące do sieci firmowej oznaczonej marką „NEW MEN Style” zlokalizowane w Polsce wg aktualnego wykazu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.newmen.eu/naszesalony/spis ( zwane dalej Salonu NEW MEN Style ).
 3. Okres Promocji.
  Promocja trwa od 1 maja 2012 do 31 grudnia 2018r.
 4. Uczestnicy promocji
  Klienci posiadający w chwili nabycia towaru kupon promocyjny o wartości 100,00 zł, którzy nabywają jednorazowo towary o łącznej wartości większej jak 500,00 zł.
 5. Zasady Promocji.
  1. Klienci biorący udział w promocji mają prawo do premii cenowej w wysokości 100,00 zł od jednorazowego zakupu towarów przy łącznej wartości zakupu większej jak 500,00 zł
  2. Kupon uprawnia do premii jedynie w przypadku zakupu towarów pełnowartościowych, wcześniej nie przecenianych ani też nie podlegających innym promocjom.
  3. Promocja nie obejmuje zleceń na specjalne zamówienie Klienta.
  4. Premia nie sumuje się z innymi rabatami i promocjami.
  5. Kupon jest jednorazowy i ma termin ważności do dnia 31 grudnia 2018 r.
  6. Podczas płatności Klient przekazuje sprzedawcy kupon, potwierdza własnoręcznym podpisem udział w promocji i fakt zapoznania się z jej regulaminem oraz udostępnia swój numer telefonu i adres e-mail w celu marketingowych związanych z innymi promocjami i zakupami w sieci marki NEW MEN Style.
  7. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
  8. Kupony nie sumują się ze sobą. Każdy kupon obowiązuje przy jednorazowym zakupie towarów o łącznej wartości większej jak 500,00 zł.
 6. Inne postanowienia.
  1. W przypadku zwrotu towaru nabytego z rabatem z wykorzystaniem Kuponu, zwracana Klientowi kwota jest pomniejszana o naliczony rabat.
  2. Wykorzystanie Kuponu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu stanowi sprzedaż premiową. Klienci uczestniczący w Promocji są zwolnieni z płacenia podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową, gdyż wartość Kuponu nie przekracza kwoty 760 zł brutto.