REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNA PROMOCJA”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „WIOSENNA PROMOCJA” jest: Jerzy Gałczyński FPH „New Men” ZPChr ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków dalej: New Men.

2. Akcja Promocyjna „WIOSENNA PROMOCJA” zwana dalej Promocją obowiązuje od dnia 26.04.2019 z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.

3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych New Men by J. Gałczyński.

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1, która w momencie zakupu wypełni kwestionariusz i założy kartę stałego klienta (patrz: Regulamin Programu Lojalnościowego) lub jest już uczestnikiem Programu Lojalnościowego Firmy New Men.

§2

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Czas trwania promocji obejmuje okres od 26.04.2019 do odwołania nie dłużej jednak niż do 31.05.2019r.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji „WIOSENNA PROMOCJA” dokona zakupu asortymentu w cenach regularnych (asortyment przeceniony nie wchodzi w promocję lub wchodzi w promocję, ale w cenie wyjściowej) otrzymuje rabat w zależności od ilości zakupionych rzeczy -5% przy zakupie 2szt, -10% przy zakupie 3 sztuk, -15% przy zakupie czterech sztuk, -20% przy zakupie pięciu sztuk i więcej. Wszystko ma być ujęte na jednym paragonie a w komentarzu do paragonu wpisujemy „WIOSENNA PROMOCJA”. Rabat udzielany jest tylko przy zakupie asortymentu w cenach wyjściowych.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „WIOSENNA PROMOCJA” nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w salonach stacjonarnych New Men.

4. Promocja nie dotyczy usługi „krawiectwo na miarę”.

5. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.

6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach spełni warunki uczestnictwa w promocji.

§3

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach stacjonarnych New Men.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach stacjonarnych New Men.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W przypadku zwrotu lub wymiany towaru, musi zostać zwrócony cały towar i nabity paragon od nowa z przyznaniem rabatu adekwatnego do ilości zakupionego asortymentu.

5. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.