WEEKEND Z NEWMEN STYLE

NEW MEN STYLE

30-716 Kraków,

ul. Przewóz 2 www.newmen.eu

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „-50% NA WSZYSTKO”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „-50% NA WSZYSTKOjest:

NEW MEN GROUP sp. z o.o. ZPChr (dawniej: Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno – Handlowa „NEW MEN” ZPChr) z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784456, NIP 6793184468, REGON 383266043, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (dalej: Organizator), reprezentowanym przez salony firmowe New Men by J.Gałczyński.

2. Akcja Promocyjna „-50% NA WSZYSTKOzwana dalej Promocją obowiązuje w dniu 23.08.2019 – 25.08.2019 z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.

3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym sklep.newmen.eu.

 

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1, która w momencie zakupu wypełni kwestionariusz i założy kartę stałego klienta (patrz: Regulamin Programu Lojalnościowego) lub jest już uczestnikiem Programu Lojalnościowego Firmy New Men.

§2

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Czas trwania promocji obejmuje okres od 23.08.2019 do 25.08.2019 lub do wyczerpania zapasów.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji „-50% NA WSZYSTKOmoże dokonać zakupu asortymentu, na który będzie przysługiwał rabat 50% od ceny wyjściowej. Jeżeli klient dokonuje zakupu minimum jednej rzeczy z rabatem – 50% - asystent sprzedaży ma obowiązek w komentarzu do paragonu wpisać 50%sierpień2019.

3. Akcja „-50% NA WSZYSTKO” nie dotyczy usługi krawiectwo na miarę.

4. Udzielony rabat z tytułu Promocji „-50% NA WSZYSTKO nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi rabatami jakie mogą być udzielane w salonie stacjonarnym New Men by J. Gałczyński w tym z rabatem wynikającym z członkostwa w Programie Lojalnościowym.

5. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.

6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach
spełni warunki uczestnictwa w promocji.

§3

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w stronie sklepu internetowego New Men by J. Gałczyński (www.sklep.newmen.eu).

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w stronie internetowej www.sklep.newmen.eu

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone
w regulaminie.

4. Klient korzystający z promocji może wymienić towar na inny w tej samej cenie lub droższy, nie może go zwrócić. W przypadku wymiany towaru, musi zostać wykonana korekta paragonu
w systemie i wymieniony towar musi zostać nabity na nowy paragon.

5. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

1Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

LINK Z KODEM RABATOWYM DO WYKORZYSTANIA: 50% procent na wszystko

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel